Meteen naar de inhoud

Wat is Pensioenbeleggen?

Haal het maximale uit uw spaargeld; is de titel van onze brochure voor Senioren daar waar het gaat over beleggen. Maar wat is pensioenbeleggen eigenlijk?

Uw spaargeld slinkt. Tijd om een andere koers te varen

Tot enkele jaren geleden was het een veilige keuze om uw geld op een spaarrekening te zetten, zodat u zonder al te veel risico uw vermogen kon laten groeien. Een acceptabele rente was gebruikelijk.

Met pensioenbeleggen een andere route kiezen

Deze situatie is helaas totaal veranderd. En wij verwachten dat dit de komende jaren zal voortduren. Inmiddels zijn verschillende banken begonnen met het innen van negatieve rente op spaarrekeningen. Kortom uw spaargeld slinkt, nog afgezien van de – mede door de Corona-epidemie – opgelopen inflatie. U zult dus een andere route moeten kiezen om uw vermogen te laten groeien of in stand te houden. Beleggen is dan een voor de hand liggende optie. Maar hoe?

Soorten van Beleggen

Nu is er beleggen in verschillende vormen. In ons artikel ‘beleggen voor beginners‘ meer daarover,

Wat kan Pensioenbeleggen dan voor mij betekenen?

Als u altijd hebt gespaard, dan is beleggen misschien op het eerste oog best een grote stap. Beleggen kent verschillende vormen van risico. Van zeer offensief (uitsluitend aandelen) tot zeer defensief (uitsluitend obligaties van degelijke, solide ondernemingen). Bij Pensioenbeleggen wordt met uw geld een portefeuille aangekocht met uitsluitend obligaties, een zeer defensieve combinatie dus. Met als doel voor Senioren een redelijk en stabiel rendement te realiseren met een laag risico.

De relatie pensioenbeleggen en een obligatie

Een obligatie is een lening met een vooraf vastgesteld rentevergoeding. Dit heet couponrente. Deze rente ligt fors hoger dan de ouderwetse rente op een spaarekenning. Daarnaast is het soms mogelijk om koerswinst te maken door de obligatie voor een hogere prijs te verkopen dan waarvoor deze is aangekocht. Soms is er dus een dubbel voordeel.

Iedere maand iets opnemen met pensioen beleggen

Vaak willen senioren per maand hun spaargeld gebruiken om het pensioen en AOW aan te vullen. Met een beleggingsportefeuille in obligaties is het dan ook mogelijk om dit vooraf in te regelen. En doordat een obligatie couponrente vergoed, hoeft deze niet verkocht te worden en maakt u nog steeds kans op rendement door koerswinst.

Laat u eens vrijblijvend informeren door te komen praten over pensioenbeleggen. In samenwerking met een professionele vermogensbeheerder hebben wij Pensioenbeleggen ontwikkeld onder de naam Senior beleggen. Inleg vanaf € 100.000,-

Let op! Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.