Meteen naar de inhoud

Wat is het kindsdeel bij erfrecht?

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht (als er geen testament is) krijgen de kinderen allemaal een even groot deel samen met de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Dus drie kinderen en weduwe ontvangen 25% ieder. Dit noemen we het kindsdeel bij erfrecht. Als onafhankelijk financieel adviseur in Amsterdam leggen we het u graag nauwkeurig uit.

Kindsdeel opeisen

Overlijdt één van de ouders? Dan krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Ze moeten dus op hun geld wachten. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het erfrecht de rechten van kinderen.

Erfenis kindsdeel bij stiefouder

Volgens de wettelijke verdeling tussen partner en kinderen krijgen de kinderen pas na het overlijden van de langstlevende ouder spullen uit de erfenis.

Zijn er stiefouders omdat de andere ouder is hertrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan? Dan kunnen de kinderen een beroep doen op het wilsrecht. Zij krijgen dan goederen in eigendom. Bijvoorbeeld erfstukken waarvan de kinderen niet willen dat deze bij de familie van een stiefouder terechtkomen. Maar de stiefvader of stiefmoeder mag deze tijdens zijn of haar leven wel blijven gebruiken. Dat heet vruchtgebruik.

Kindsdeel stiefkind

Een stiefkind erft normaal gesproken niet van een stiefouder. Maar dit kan een stiefouder wel regelen. De stiefouder kan het stiefkind in zijn of haar testament tot erfgenaam benoemen.

Kind of Kindsdeel onterven

In tegenstelling wat over het algemeen wordt beweerd, kunt u wel degelijk kinderen onterven. Echter kinderen houden door de wet altijd recht op een deel van de nalatenschap. Dit noemen we de legitieme portie. Dit krijgen ze niet automatisch, maar om hun kindsdeel op te eisen zullen ze een procedure moeten starten.

Erfenis bij huwelijk voor 1 januari 2018

Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan voor 1 januari 2018? Dan valt een erfenis of een schenking automatisch in de gemeenschap van goederen. Dus als de één een erfenis ontvangt, is deze automatisch voor de helft van de ander. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Wilt u niet dat de erfenis of schenking naar beide echtgenoten of partners gaat? Dan kunt u dit in een testament of akte laten vastleggen. Dit heet een uitsluitingsclausule.

Erfenis bij huwelijk vanaf 1 januari 2018

Bent u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan op of na 1 januari 2018? Dan valt een erfenis niet in de gemeenschap van goederen. Wilt u dat een erfenis wel in de gemeenschap van goederen valt? Dan kunt u met uw partner huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden vastleggen. Heeft u in een testament een uitsluitingsclausule opgenomen? Dan kunnen anderen uw wil niet negeren. De wil van de erflater gaat voor.

Wilt u dat de erfenis naar beide echtgenoten of partners gaat? Dan kan hij dit in een testament laten vastleggen. Dit heet een insluitingsclausule.

Meer weten wat er voor u mogelijk is. Schrijf u in voor onze wekelijkse online lezing. Gratis en vrijblijvend. Direct een specialist spreken: Maak een belafspraak!