fbpx
Kleinkindlegaat

Wat is een kleinkindlegaat?

In gesprekken met senioren over het opstellen van een testament, behandel ik graag het onderwerp: ”wilt u uw kleinkind laten erven?”; ook wel kleinkindlegaat genoemd. Als opa en oma gaan hemelen, erven de kinderen. Toch willen grootouders vaak iets laten toekomen aan de kleinkinderen. Het is tenslotte zo dat de kleinkinderen geen recht hebben op de erfenis van opa en oma als hun ouders nog leven. Dit moet u specifiek benoemen in uw testament.

Kleinkindlegaat

Het kleinkindlegaat is een legaat in geld, veelal ter grootte van de vrijstelling van erfbelasting. (In 2020 € 20.946 per kleinkind). Dit geldt voor alle huidige en toekomstige kleinkinderen. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen hun erfdeel krijgen. Het kleinkindlegaat gaat dus ten koste van de erfenis van de andere erfgenamen, in dit voorbeeld de ouders. Zij erven wat na uitkering van het kleinkindlegaat overblijft. Het is van belang dat er voldoende liquide middelen zijn ten tijde van het overlijden om het legaat uit te keren. U kunt ervoor kiezen om het legaat bij zowel het eerste als het tweede overlijden toepassing te laten vinden of alleen nadat de langstlevende is overleden.

Kleinkindlegaat in geld of als percentage?

Bent u een grootouder en wilt u voor de kleinkinderen een legaat nalaten? Dit is wat u kunt doen:

Veel senioren kiezen voor het nalaten van een kleinkindlegaat in een vast bedrag. Dat lijkt op het oog een goede keuze. Echter als de kinderen erg veel van hun partner houden en voor veel nageslacht zorgen, kunnen deze kleinkindlegaten de gehele erfenis opeten. Tenslotte kan € 5. 000,- per kleinkind met grote gezinnen behoorlijk oplopen. Een alternatief is om het kleinkindlegaat in een percentage van de nalatenschap uit te drukken. Hiermee voorkomt u het voorgenoemde probleem. Als de nalatenschap € 200.000 bedraagt en u een kleinkindlegaat (en) van 25%, laat opnemen, dan zal dit bij 10 kleinkinderen ieder € 2.500 ontvangen.

Kleinkindlegaat en Costa del Sol

Als grootouders wil je dat je kleinkind met het legaat iets nuttigs doet en voorkomen dat alles in één keer wordt verbrast tijdens hun eerste zelfstandige vakantie aan de Costa del Sol. U kunt daarvoor het geld laten beheren door de ouders of een derde tot een bepaalde leeftijd. Dit heeft bewindvoering.

Kleinkindlegaat en ouders verbrassen

Nu kan het ook zo zijn, dat de ouders het geld verbrassen dat eigenlijk bestemd is voor de kleinkinderen. Met name als kleinkinderen op jonge leeftijd een kleinkindlegaat krijgen, kunnen er in het leven van de ouders situaties voordoen, waarbij er geldnood ontstaat. Om te voorkomen dat kleinkinderen op hun 18e van een koude kermis thuiskomen en het kleinkindlegaat op blijkt te zijn , kunt u een zogeheten BEM-clausule ( Beleggen Erfenis en andere gelden minderjarigen) laten opnemen in het testament. Hierdoor zorgt u ervoor dat de executeur van je nalatenschap (het liefst een onafhankelijke derde) het legaat op een geblokkeerde spaarrekening stort en dat de ouders er alleen met een machtiging van de kantonrechter over kunnen beschikken, zolang de kleinkinderen minderjarig zijn. De het legaat komt vanaf de 18 verjaardag de kleinkinderen toe. Wel zo vertrouwd.

Praten over uw testament? neem contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Lees ook: Checklist voor testament.Delen wordt gewaardeerd......