fbpx
Testament v

Waarom senioren voor een Levenstestament kiezen

Veel Senioren hebben wel gehoord van het laten opstellen van een testament. Helaas wordt dit door meer dan de helft van de Nederlanders uitgesteld tot later. Toch kan het nodig hebben van een levenstestament nog eerder van belang zijn dan u denkt. Waarom niet een keer de stoute schoenen aantrekken en u kosteloos laten voorlichten? Het kan nu.

Nog even de verschillen naast elkaar.

Naast het regelen van een testament hebben Nederlanders de mogelijkheid om een levenstestament op te stellen. In dit document wordt vastgelegd wie uw belangen mag behartigen wanneer u dat zelf niet meer kunt. U wijst iemand aan die voor u mag beslissen, als het zelf niet meer gaat. Deze persoon noemen we de gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde mag beslissingen nemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën of medicatie. Maar ook over grote zaken als de verkoop van uw eigen woning. En dat een levenstestament van groot belang is, blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, stelt Mr. Ernst Loendersloot in een column in de Telegraaf.

Hij heeft het in zijn column over een oudere dame in een zorginstelling wiens vermogen onder bewind is gesteld. Dat betekent dat zij niet zelfstandig meer over haar geld en goederen kan beschikken. Iemand anders moet dat voor haar doen. Maar wie? Haar overleden man heeft in 1986 een langstlevendentestament opgesteld. Daarin staat dat hun kinderen alleen hun vadersdeel kunnen opeisen als de langstlevende partner failliet gaat, hertrouwt zonder huwelijkse voorwaarden of bijstand ontvangt. Over opname in een zorginstelling staat niets vermeld.

Vermogen interen

De oudere dame betaalt voor haar verblijf in de zorginstelling een eigen bijdrage. Deze bijdrage is deels gebaseerd op de hoogte van haar vermogen. Ze moet dus een hoge eigen bijdrage betalen en ziet haar vermogen (lees spaargeld) steeds minder worden. De vadersdelen van haar kinderen behoren echter ook tot haar vermogen. Haar bewindvoerder vraagt daarom toestemming aan de kantonrechter om deze delen uit te betalen. Het vermogen, en daardoor de eigen bijdrage, zal daardoor dalen. De rechtbank weigert. Het argument? De vrouw had eerder actie moeten ondernemen door bijvoorbeeld een levenstestament op te laten stellen.

Voorkom problemen met een levenstestament

Wanneer de oude dame een levenstestament had gehad, hadden haar gevolmachtigden haar hele vermogen kunnen wegschenken. De rechter was er in dat geval niet aan te pas gekomen. Een levenstestament had dus veel problemen kunnen voorkomen.

Delen wordt gewaardeerd......