fbpx
Testament-begeleiding

Waarom een testament?

Het is verstandig om een testament te hebben. Een testament is een document waarin staat wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw nalatenschap. Onder de nalatenschap valt uw geld, huis, bezittingen en schulden. De wet bepaalt wie de erfenis krijgt als u geen testament hebt opgesteld.

De wet versus een actueel testament

De wet heeft in de erfgenamen een volgorde aangebracht; namelijk dat de eerste erfgenamen de echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner, kinderen of kleinkinderen zijn. Vervolgens de ouders, broers en zussen. Daarna volgen de grootouders en tot slot de overgrootouders. De erfenis gaat naar de staat als geen van deze personen er zijn.

Er is een aantal belangrijke redenen om een testament op te stellen. We nemen de belangrijkste 10 redenen met u door.

Persoonlijke wensen over uw nalatenschap

Voor alleenstaanden geldt, dat de erfenis naar de staat gaat als u geen testament hebt. Waarschijnlijk hebt u persoonlijke wensen over uw nalatenschap. Het is fijn om zelf te kunnen bepalen wat er met uw dierbare spullen gebeurt na uw overlijden. Als u bijvoorbeeld niet getrouwd bent, maar wel wil dat uw partner ze erft.

Testament geeft duidelijkheid

In een testament staat heel duidelijk wat er na uw overlijden moet gebeuren. Na een overlijden moet er direct al veel worden geregeld. Het is fijn dat er dan in ieder geval duidelijkheid is over het testament. Zo weet iedereen wat er met de spullen moet gebeuren. Er kan dan geen discussie over ontstaan

Iemand uitsluiten van de erfenis

Als u iemand wilt uitsluiten van de erfenis, dan moet dit ook worden vastgelegd. Door een ‘uitsluitingsclausule’ in uw testament op te laten nemen, kunt u ervoor zorgen dat iemand niet van u erft. Er is echter wel een maar: een kind heeft altijd recht op het ‘legitieme deel’: dit is de helft van wat een kind zou krijgen als er geen testament zou zijn en de wet dus geldt.

Bij samenwonen of kinderen

Als u gaat samenwonen zonder te trouwen (of geregistreerd partners te worden), kan een testament nuttig zijn. Als u getrouwd bent (of geregistreerd partners), bent u automatisch erfgenaam van elkaar. Bent u niet gehuwd of geregistreerd, dan kunt u door een testament op te stellen uw partner aanwijzen als erfgenaam.

Als het om kinderen gaat, kunt u in uw testament vast laten leggen wie de voogdij over uw kind(eren) krijgt als u overlijdt. Dit is niet alleen van belang als u beiden overlijdt, maar ook als één van de ouders overlijdt en zaken niet goed zijn vastgelegd.

Kleinkindlegaat

Als u willen laten vastleggen dat uw kleinkinderen een bedrag krijgen voor bijvoorbeeld hun latere studie dan kunt u een kleinkindlegaat laten opnemen in het testament.

Scheiding of hertrouwen

Als u hertrouwt en u samen de kinderen van een ex-partner hebt, dan kunt u in een testament bepaalde zaken voor uw (stief) kinderen regelen. Zo kunt u deze kinderen gelijk stellen aan uw eigen kinderen. 

U kunt uw partner ook ‘vruchtgebruik’ geven bij overlijden. In dat geval worden de kinderen eigenaar van het eigen deel van de erfenis. De partner mag daar echter tot een bepaalde tijd gebruik van maken. U kunt bijvoorbeeld uw huis nalaten aan uw kinderen. Door vruchtgebruik kan de partner in het huis blijven wonen tot hij of zij overlijdt, naar een verzorgingshuis gaat of verhuist. Daarna worden de kinderen eigenaar van het huis.

Als ZZP’er

Met een eigen onderneming is het verstandig om een testament te hebben. U laat bijvoorbeeld vastleggen wie de onderneming erft als u overlijdt. Als er niks is vastgelegd, dan erven erfgenamen gezamenlijk de onderneming. Door goede vastlegging, voorkomt u hierdoor onendigheid over de opvolging. 

Bij het benoemen van een executeur

Een executeur beheert uw nalatenschap en is uw vertegenwoordiger bij de erfgenamen. Het is altijd verstandig om een executeur aan te wijzen. Niet alleen als er veel erfgenamen zijn of u veel vermogen bezit (= Rijk zijn). Een executeur schept duidelijkheid wie de erfenis gaat afhandelen en voorkomt ruzie bij de kist.

Legaat nalaten

Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk. Dit kan bijvoorbeeld een sieraad, meubel of geldbedrag zijn waarvoor u een bijzondere bestemming in gedachten hebt. Dit kan een goed doel zijn of bijvoorbeeld iemand die niet tot uw erfgenamen behoort. U kunt ook iemand voorrang geven, voordat de erfenis wordt verdeeld.

Besparen op erfbelasting

Over een ontvangen erfenis wordt erfbelasting betaald. Om de erfbelasting zo klein mogelijk te houden kunt u met een actueel testament belasting besparen. Erfbelasting moet altijd binnen acht maanden na het overlijden worden betaald.

Bezittingen in het buitenland

Voor een buitenlands huis of een buitenlandse bankrekening kunnen andere rechten gelden. In een testament laat u opnemen welke rechten er voor uw nalatenschap gelden. Als u geen testament hebt, gelden de rechten van het land waar u woont als u overlijdt.

Actueel testament cruciaal

Mocht u al een testament hebben, zorg er dan voor dat u deze af en toe controleert. Er kunnen veranderingen zijn binnen de wet. Het is belangrijk dat uw testament goed aansluit op de actuele wetgeving. Persoonlijke situaties en wensen veranderen ook met de tijd. Het zou zonde zijn als uw testament niet actueel is.

Delen wordt gewaardeerd......