fbpx
huis op naam kinderen zetten

Huis op naam van de kinderen? verstandig of niet?

Vroeger bleven ouders vaak in een woning wonen terwijl ze de woning zelf al overgedragen hadden aan hun kinderen (of één van de kinderen). Het huis werd dus op naam van de kinderen gezet. Zo waren de kinderen volgens de wet op dat moment eigenaar van de woning. Hierdoor werd voorkomen dat kinderen erfbelasting verschuldigd zouden zijn op het moment dat de woning nog in waarde gestegen was voordat de ouders overleden. Als de ouders zelf eigenaar bleven van de woning, moest er erfbelasting worden betaald op het moment dat de kinderen de woning erven. Maar is dit nog steeds voordelig? Als onafhankelijk financieel adviseur in Amsterdam, leg ik u dat graag uit.

Zorgkosten

Naast mogelijk belastingbesparing, kunt u zorgkosten voorkomen door de woning eerder over te dragen. Op het moment dat u opgenomen wordt in een zorginstelling, wordt er een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaald op basis van het eigen vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen, des te hoger de eigen bijdrage. 

Op dit moment zijn de mogelijkheden om deze hoge zorgkosten en het besparen op erfbelasting ook actuele onderwerpen. Het eerder overdragen van een woning is dat niet. Er hebben verschillende wijzigingen in wetten plaatsgevonden waardoor het bovenstaande tegenwoordig anders verloopt dan vroeger.

Belasting box I

De inkomstenbelasting wordt beïnvloed door de overdracht van een woning. Als de ouders zelf in een huis wonen waarvan ze ook eigenaar zijn, dan wordt dit als ‘eigen woning’ gezien. Een eigen woning wordt bij de inkomstenbelasting in box I belast. 

Belasting box III

Op het moment dat ouders een woning schenken aan kinderen, terwijl ze er zelf blijven wonen, dan wordt het niet meer gezien als ‘eigen woning’. Vanaf 2001 wordt een dergelijke woning in box III belast. Ditzelfde geldt voor de kinderen. Ook voor hun wordt de woning in box III belast (als ze er zelf niet wonen). Veelal is het nadeliger om belast te worden in box III. In box I kan de rente bijvoorbeeld afgetrokken worden waardoor de belastingdruk voordeliger is dan in box III. Zelf blijven wonen in een overgedragen woning is dus (jaarlijks) nadelig met betrekking tot de belastingaangifte. 

Erfbelasting

Niet alleen de inkomstenbelasting speelt een rol. Ook erfbelasting speelt een rol met betrekking tot het overlijden van iemand. Het volgende staat sinds 2010 in de wet: 

Als er, door ouders, een woning geschonken wordt aan kinderen, terwijl de ouders er zelf tot aan het overlijden blijven wonen en hier geen vergoeding voor betalen, dan krijgen de kinderen de woning pas via de erfenis. Dit is hoe de wet het ziet. De waarde van de woning op het moment van overlijden is dan de waarde waarmee gerekend wordt. Over de huidige waarde van de woning zijn de kinderen alsnog erfbelasting verschuldigd. Dit maakt dat het voordeel omtrent de erfbelasting (op het moment dat de waarde van de woning stijgt en daar dus geen erfbelasting over betaald hoeft te worden) sinds 2010 komt te vervalen.

Woning terug huren

Ouders kunnen de woning ook terug huren van de kinderen. Maandelijks betalen ze van huur voor het verblijven in de woning. Er is volgens de wet geen sprake meer van vruchtgebruik als de huur op jaarbasis minimaal 6% van de WOZ-waarde van de woning is. 

Als ouders dan overlijden, stelt de wet dat de kinderen de woning al voor de erfenis hebben verkregen. Een voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat ouders vermogend genoeg zijn om de maandelijkse vergoeding te betalen. Deze huur aan de kinderen is tevens ook een mooie mogelijkheid om het vermogen van de ouders al wat te verkleinen. Er hoeft geen schenkbelasting betaald te worden over deze huurinkomsten. Deze bedragen worden immers niet geschonken, maar moeten op basis van een huurovereenkomst voldaan worden.

Samenvattend

De afgelopen 20 jaar is de wetgeving met betrekking tot erfbelasting meerdere keren gewijzigd. Het is momenteel in de meeste situaties niet lonend om een woning te schenken aan kinderen terwijl u er zelf blijft wonen. Toch is dit per situatie afhankelijk. Een financieel adviseur kan met u meekijken en u voorzien van passend advies hierover.

Meer weten?

Wilt u eens onderzoeken of het huis op naam van uw kinderen zetten voordelig is? Maak vrijblijvend een afspraak om zaken eens door te nemen.

Delen wordt gewaardeerd......