fbpx
Erfenis tijdens coronacrisis

Een erfenis; wat nu?

Meer dan ooit zullen mensen om ons heen worden geconfronteerd met een plotseling overlijden tijdens de Coronacrisis. U vraagt zich wellicht af, wat nu? Hoe moet ik de erfenis afwikkelen? Notarissen kunnen afspraken uitstellen vanwege besmettingsgevaar en uzelf wilt liever thuis blijven. Welke zaken moeten nu gebeuren en wat kunt u uitstellen? In deze checklist help ik u op weg.


Verklaring nalatenschap downloaden van de site rechtspraak.nl 

Zodra u wordt geconfronteerd met het overlijden van een naaste, is het verstandig om de erfenis niet zo maar te accepteren. Dit heet zuiver aanvaarden. U doet er goed aan om uit te zoeken of in de erfenis naast vermogen (baten) ook schulden (lasten) zijn. Want als u zuiver aanvaart, dan accepteert u ze allebei. En een erfenis die uit schuld bestaat, heeft u liever niet. Het is verstandig om in deze tijd eerst de erfenis te accepteren als er wat overblijft. Dit heeft beneficiaire aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Hiervoor hoeft u niet naar de notaris en kunt u zelf doen via internet. Op de site van rechtspraak.nl kunt u het formulier Verklaring nalatenschap downloaden, invullen en retourneren. Dit geeft u wat tijd.

Schriftelijke toestemming (een volmacht) geven aan één van de erfgenamen om namens alle andere erfgenamen te handelen

Als er meerdere erfgenamen zijn, bijvoorbeeld broers en zussen bij het overlijden van ouders, -en u bent het met elkaar eens dat u allemaal beneficiair aanvaart-, dan is het om wille van social distanding handig als één van de erfgenaam namens alle erfgenamen het formulier Verklaring nalatenschap invult. Daarvoor is een schriftelijke toestemming (een volmacht) van de andere erfgenamen nodig. Zo’n volmacht kunnen erfgenamen zelf opstellen, ondertekenen en per post opsturen naar de persoon die namens allen het formulier invult (de gevolmachtigde). 

Een volmacht moet de volgende elementen bevatten om rechtsgeldig te zijn: 

  • persoons- en contactgegevens van u als erfgenaam
  • de persoonsgegevens van de gevolmachtigde erfgenaam 
  • de persoonsgegevens van de overledene
  • uw keuze om de erfenis beneficiair te aanvaarden 
  • de datum en uw handtekening
  • een kopie van uw legitimatiebewijs

Hier treft u een voorbeeld aan van een algemene volmacht die u zelf kunt wijzigen.

Verklaring nalatenschap invullen, ondertekenen en opsturen naar de rechtbank

Als u de volmacht gereed heeft met kopie identititeitskaart of papoort van iedereen, dan kunt u het formulier Verklaring nalatenschap namens alle erfgenamen tekenen en opsturen naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Voegt u hierbij de overlijdensakte toe.

Griffierechten betalen 

Na ontvangst van de Verklaring nalatenschap door de rechtbank, krijgt de gevolmachtigde een factuur toegestuurd (130 euro griffierechten voor alle erfgenamen gezamenlijk aangezien de aanvaarding gezamenlijk is ingediend). 

Akte nalatenschap ontvangen 

Nadat de factuur is betaald, krijgt de gevolmachtigde binnen enkele weken een Akte nalatenschap thuisgestuurd, waaruit blijkt dat alle erfgenamen de nalatenschap benficiair hebben aanvaart. Zo heeft u uzelf beschemt tegen een negatieve erfenis; u bent dus niet persoonlijk aansprakelijk als de erfenis uit schulden bestaat.

Nadat de factuur is betaald, krijgt de gevolmachtigde binnen enkele weken een 

En hoe weet ik nu of de nalatenschap positief of negatief is? 

Nadat u bovenstaande werkzaamheden hebt uitgevoerd, gaat u een onderzoek doen naar de erfenis. Dit heet een boedelbeschrijving maken. Daar kunt u nu wat meer tijd voor nemen. U dient binnen 8 maanden na het overlijden aangifte te doen van erfbelasting bij de Belastingdienst. Dit is dan ook het tijdsbestek waarbinnen u de erfenis moet afwikkelen, wilt u geen rente betalen aan de Belastingdienst.

Kijk ook naar mijn artikel: Checklist opstellen voor een testament.

Delen wordt gewaardeerd......