fbpx
testament een checklist voor het laadje

Checklist voor het opstellen van een testament

Wellicht heeft u er wel eens over nagedacht, een eigen testament opstellen. Maar tot nu toe is het er nooit van gekomen. Toch is het een goed idee om een testament te laten maken. Door het opstellen van een testament weten u en uw naasten precies waar zij aan toe zijn, wanneer u er niet meer bent. En geloof me, dat scheelt een hoop gedoe. In dit artikel geef ik u een handige checklist voor het opstellen van een testament. Dan kunt u zich in alle rust voorbereiden, als u de stap naar een afspraak nog te ver weg vindt

1. Voor welk type testament kiest u?

Testamenten zijn er verschillende vormen. Eigenlijk is het een persoonlijk document met uw laatste wil. Welk testament u kiest, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw voorkeuren. Daar moet dus over worden gepraat met elkaar en met de notaris.

Keuzetestament of single-testament

Bij een keuzetestament kan degene die het laatst komt te overlijden (de langstlevende) nog verschillende keuzes maken na het overlijden van de partner. Eventueel met een erfrechtsprecialist of een notaris. Het gaat hier om keuzes die op dat moment het best bij de situatie passen. Betaal ik wel of geen erfbelasting bij het eerste overlijden? En welk aandeel krijgen de kinderen? Soms is het interessant hun aandeel te vergroten in verband met de eigen bijdrage zorg. Of juist te verkleinen in verband met besparing erfbelasting.

Als u als alleenstaande niets regelt, wordt u nalatenschap volgens de wet verdeeld. Het kan zo maar zijn dat uw vermogen bij verre familie terechtkomt. Bepaal zelf wat er met uw erfenis gebeurt, door dit vast te leggen!

2. Wie gaat uw nalatenschap uitvoeren?

Om de nalatenschap na uw overlijden uit te voeren, heeft u iemand nodig die dit regelt. Dat kan uw partner zijn, maar de vraag is of hij / zij daarop zit te wachten. U kunt ook iemand benoemen; een zogeheten executeur. U mag diegene zelf aanwijzen en/of benoemen in het testament. De executeur zorgt er onder andere voor dat uw financiën verdeeld worden en uw begrafenis wordt geregeld. De belangrijkste taken van de executeur zijn:

  • Het regelen van de uitvaart
  • Het beheren van de erfenis: de administratie verzorgen en zorgdragen dat de bezittingen van de overledene in goede staat blijven
  • Het afwikkelen van de erfenis; alles regelen
  • Aangifte erfbelasting doen binnen 8 maanden na overlijden

U heeft ook de mogelijkheid om deze taken te verdelen over meerdere personen, bijvoorbeeld uw kinderen. Of een bedrijf benoemen in uw testament. Bijvoorbeeld uw boekhouder. Verstandig is het wel om van te voren te bespreken en toestemming te vragen, anders kan het bij mensen heel rauw op hun dak vallen.

3. Welke clausules wilt u opnemen?

U heeft de mogelijkheid om een of meerdere clausules op te laten nemen in uw testament. Daarmee stelt u bepaalde voorwaarden aan de erfenis en de erfgenamen. Zo kunt u bijvoorbeeld een privé-clausule opnemen. Daarmee kunt u iemand onterven. Ook heeft u de mogelijkheid om een zogeheten uitsluitingsclausule op te nemen. Daarmee voorkomt u dat de erfenis volledig bij de ‘koude kant’ terecht komt. Met een echtscheidingsclausule zorgt u er tenslotte voor dat uw ex-partner geen erfgenaam wordt, indien de scheiding nog niet officieel is als u komt te overlijden.

4. Wat zijn uw wensen?

Wellicht wilt u geld nalaten aan een goed doel? Neem dit dan op in uw testament. Of er erfbelasting betaald moet worden door het goede doel, is afhankelijk of het doel een ANBI-status heeft. Heeft u (klein)kinderen? Bedenk dan hoe u hen wilt nalaten. En wat moet er met uw geliefde huisdier gebeuren? Uiteraard zijn er nog tal van andere wensen te bedenken.

5. Laat een levenstestament maken

Als laatste tip in deze checklist voor het opstellen van een testament noemen we het levenstestament. Bij dementie of een andere ziekte kan er sprake zijn van een zogeheten wilsonbekwame erflater. U kunt dan zelf niet meer beslissen. Zorg in dat geval voor een volmacht. Hiermee kan u een ander voor u laten beslissen, als u het niet meer kan. Deze zaken regelt u in een levenstestament.

Delen wordt gewaardeerd......