fbpx

Alles over het levenstestament

In Nederland kunt u, naast een testament, ook een levenstestament opstellen. Dit levenstestament voorkomt onnodig leed. Er wordt vastgelegd wie uw belangen behartigt in het geval dat u dit zelf niet meer kunt (tijdens het leven). Er zijn maar weinig mensen die afweten van het bestaan van een levenstestament. In dit artikel wordt uitgelegd wat een levenstestament is, hoe u een levenstestament opstelt en waarom dit belangrijk is.

Testament bij leven

Een levenstestament wordt ook wel een testament bij leven genoemd. De naam zegt het eigenlijk al: in een levenstestament wordt vastgelegd wie uw belangen behartigt op het moment dat u dit, bij leven, niet meer zelf kunt doen (bijvoorbeeld als u wordt getroffen door dementie). Beslissingen op het gebied van financiële, persoonlijke en medische zaken worden dan,door een door uzelf gekozen persoon, genomen.

Testament, levenstestament en volmacht

Vaak wordt een levenstestament met een normaal testament verward. Tussen beide akten bestaat een groot verschil. Door middel van een levenstestament bent u in staat om zelf de regie te houden tijdens uw leven, terwijl in een testament juist wordt vastgelegd wat er na uw overlijden, met uw nalatenschap, zal gebeuren.

Daarnaast is er ook nog een algemene volmacht, op het eerste oog lijkt dit op een levenstestament. U geeft immers een volmacht aan één of enkele personen in een levenstestament. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen een levenstestament en een algemene volmacht:

 • Een algemene volmacht is een stuk minder uitgebreid dan een levenstestament.
 • Er is veel ruimte voor het vastleggen van wensen in een levenstestament. Dit kan op allerlei verschillende vlakken. Hierbij kunt u denken aan wensen op medisch vlak, maar ook aan bijvoorbeeld de verzorging van eventuele huisdieren. 
 • Het Centraal Levenstestamentenregister registreert alle levenstestamenten. Een algemene volmacht wordt niet geregistreerd. 
 • Een algemene volmacht kan ook van tijdelijke aard zijn
 • Vaak is een algemene volmacht een zelfstandige regeling

Inhoud levenstestament

Grofweg bestaat het levenstestament uit twee volmachten: een volmacht voor persoonlijke/medische zaken en een volmacht voor financiële zaken. Aanvullend aan deze volmachten worden er wensen vastgelegd en worden er eventueel belangrijke documenten opgenomen (zoals een overzicht van de verzekeringen, codes/wachtwoorden, overzicht bankrekening(en)).

Wat legt u nu precies vast? Hieronder vindt u een korte lijst met voorbeelden per volmacht.

Medische zaken:

 • Orgaandonatie: wel of niet
 • Reanimeren: wel of niet 
 • Euthanasie: wel of niet
 • Behandelingen: wel of niet

Persoonlijke zaken:

 • Wensen met betrekking tot de uitvaart
 • Wensen met betrekking tot persoonlijke verzorging
 • Abonnementen en verzekeringen en de eventuele opzegging ervan
 • Verzorging van eventuele huisdieren

Financiële zaken:

 • Wensen met betrekking tot het huis en de verkoop ervan
 • Wensen met betrekking tot regelen bank- en verzekeringszaken
 • Wensen met betrekking tot schenkingen
 • Gevolmachtigde aanstellen

Waarom een levenstestament?

Het is belangrijk om een levenstestament op te stellen als u belangrijke zaken heeft die goed geregeld moeten worden op het moment dat u dit zelf niet meer kunt doen. Vaak moet een kantonrechter hier eerst een beslissing over nemen op het moment dat er niks vastgelegd is, bijvoorbeeld op het moment dat uw partner het huis wil verkopen dat op uw beider namen staat en u niet meer in staat bent om hier toestemming voor te geven.

Het opstellen van een levenstestament, de belangrijkste redenen:

 • Op het moment dat u niet meer zelf kunt handelen behoudt u toch zelf de regie.
 • Uw naasten hoeven zelf niks te beslissen, ze hebben uw wensen duidelijk op papier staan.
 • Het levenstestament kan op elk moment aangepast worden, dus uw wensen zijn altijd up-to-date.

Voor wie?

Bij een testament wordt er vaak aan oudere mensen gedacht. Toch kunnen er zich ook veel situaties in een leven voordoen waardoor u plotseling de mogelijkheid wordt ontnomen om zelf beslissingen te nemen. In eerste instantie stelt u een levenstestament vooral voor uzelf op, maar ook voor de mensen om u heen is het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. Dit kan gaan over familie en vrienden maar ook over de mensen waarmee samengewerkt wordt in een eigen bedrijf.

Door wie?

In een onderhandse akte kunnen medische en persoonlijke zaken vastgelegd worden. Vaak is er toch een notaris nodig bij het opstellen van een levenstestament, omdat een notariële akte vereist is voor veel handelingen, vooral op het gebied van financiële zaken. De notaris controleert of u wilsbekwaam bent op het moment van tekenen.

Een exemplaar wordt door de notaris bewaard, zelf krijgt één of meerdere kopieën mee. Het is verstandig om een behandelend arts en de mensen die u vertrouwt op de hoogte te brengen.

Naast het Centraal Testamentenregister (CTR) is er ook een Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Hier wordt uw akte ingeschreven. Via de notaris kan nagevraagd worden of er een levenstestament is opgesteld. 

Het kost gemiddeld € 575,- om een levenstestament op te laten stellen. Dit bedrag is afhankelijk van de tarieven van een notariskantoor en van uw wensen. Ook kunt u een erfrechtspecialist bij u thuis uitnodigen om in alle rust in uw eigen vertrouwde omgeving een levenstestament op te stellen. De notaris zal deze dan rechtsgeldig maken.

Delen wordt gewaardeerd......