fbpx

Als iemand in uw directe omgeving overlijdt en deze een eigen huis heeft, gaat het eigendom van dit huis naar de erfgenamen. Is er geen testament, dan regelt de wet dit. Met een testament worden één of meerdere erfgenamen aangewezen. Naast de waarde van de...

Er zijn bepaalde regels verbonden aan het schenken van geld aan familie of vrienden en aan het erven van geld. Hoe zit het nu precies?...