fbpx

Deze website wordt beheerd door Pro Finance B.V. (“Pro Finance”).

Bij bezoek aan deze website kan Pro Finance persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. Pro Finance  waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit “Privacy Statement”. Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Pro Finance verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen).

Op de wijze waarop Pro Finance persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens
Pro Finance verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze website. Mocht Pro Finance dat wel willen doen dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u Pro Finance ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies
Het is Pro Finance toegestaan om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te analyseren, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina’s die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van een zogenaamd “cookie”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en makkelijker.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; Contact met Pro Finance
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u contact met ons opnemen via ons email adres info@profinance.nl. Dit geldt tevens  voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Pro Finance uw persoonsgegevens verwerkt.

Wijzigingen
Pro Finance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.