Meteen naar de inhoud

Moet ik mijn testament aanpassen?

In tijden van liefde en geluk worden testamenten opgesteld om zaken na uw overlijden goed te regelen. Maar wat gebeurt er als het niet zo goed gaat en u gaat scheiden?

We kunnen ons voorstellen dat u het niet op prijs stelt als uw vermogen naar uw ex gaat. En uw ex zit er wellicht ook niet op te wachten om de erfbelasting voor uw gezamenlijke kinderen te betalen. Wat gebeurt er als u niet in actie komt? Blijft een oud testament dan geldig?

Testament aanpassen na echtscheiding

Bent u onlangs gescheiden? Dan wilt u waarschijnlijk niet dat uw ex-partner na uw overlijden uw vermogen erft. Het is daarom raadzaam om na een echtscheiding nog eens een kritische blik op uw testament te werpen. Een testament dat bij de notaris is opgesteld, blijft namelijk altijd geldig.

Oud testament blijft geldig

Wanneer een testament is opgesteld tijdens een huwelijk, blijft het zijn geldigheid na een echtscheiding behouden. Wel kan het zijn dat de bepalingen in het testament achterhaald zijn door de nieuwe werkelijkheid. Het is in elk geval belangrijk voor de eventuele nieuwe partner, om bij de afwikkeling van een nalatenschap de inhoud van het testament te kennen. Bij het Centraal Testamentregister staat waar een testament is afgesloten. Vervolgens kan bij de notaris het testament opgevraagd worden.

Testament aanpassen bij nieuwe partner

Staat in een oud testament dat de echtgenoot of echtgenote als langstlevende de beschikking krijgt over de nalatenschap? Dan is de eventuele nieuwe echtgenoot de langstlevende. Ook wanneer de ex-echtgenote bij naam als langstlevende wordt toegekend, vervalt deze bepaling wanneer er sprake is van een nieuwe echtgenote. Gaat u niet direct trouwen, maar heeft u wel een nieuwe partner, overweeg dan uw testament aan te passen. Uw partner is namelijk niet automatisch uw erfgenaam.

Testament aanpassen van voor 2003

Na ruim 50 jaar studie, overleg en strijd is op 1 januari 2003 het erfrecht drastisch gewijzigd. Wie een belastingtechnisch of vermogensrechtelijk voordeliger testament wil maken maken of wil dat de vordering van de kinderen ook opeisbaar wordt bij hertrouwen van de langstlevende of bijvoorbeeld wanneer deze naar een verzorgingstehuis gaat, dan is een testament nodig.

Testament herroepen

Een wettig opgesteld testament blijft dus altijd geldig. Tenzij het testament wordt herroepen. Een testament kan alleen herroepen worden als u nog in leven bent en – niet onbelangrijk -wilsbekwaam bent. U moet dus nog helder van geest zijn. Hier komt het belang van een levenstestament om de hoek kijke, anders gaat alsnog uw vermogen naar mensen die u misschien al in geen eeuwen heeft gezien.

Bron: Erfrechplan