Meteen naar de inhoud

Misbruik maken van een levenstestament

Het is goed dat steeds meer Nederlanders een levenstestament hebben opgesteld. Op het moment dat u zelf wilsonbekwaam raakt, heeft u vastgelegd wie uw belangen mag behartigen. Het kan voor komen dat iemand misbruik maakt van uw levenstestament. Hoe voorkomt u zo’n situatie?

Wat is wilsonbekwaamheid?

In een levenstestament wordt vastgelegd wie er een volmacht krijgt om ervoor te zorgen dat uw wensen op financieel, medisch en persoonlijk gebied worden uitgevoerd, als u zelf niet meer kunt beslissen. Dat heeft wilsonbekwaamheid. Bijvoorbeeld in het geval van dementie of een ongeval met coma als gevolg. Dit kunnen wensen zijn of noodzakelijke zaken. Bijvoorbeeld de verkoop van uw huis omdat u bent opgenomen in een zorginstelling of de verzorging van uw huisdier. Maar ook medische zaken zoals stopzetten van een behandeling of een keuze met betrekking tot orgaandonatie.

Misbruik maken van volmacht

Vaak wordt een levenstestament opgesteld om onduidelijkheid en problemen te voorkomen. Toch kan een levenstestament, of in dit geval de gevolmachtigde, ook juist voor problemen zorgen. Deze persoon (of de personen als u meer gevolmachtigden heeft) heeft veel macht. Bij de rechtbank in Maastricht is er bijvoorbeeld een vrouw veroordeeld die door middel van een algehele volmacht €195.236 van haar partner had gestolen. In plaats van boodschappen (zoals in het levenstestament van de man was vastgelegd) had deze vrouw veel geld weggesluisd (om onder andere een buikwandcorrectie van haar dochter en een nieuwe keuken mee te betalen). Een neef van de man merkte op dat de man geen bankafschriften meer ontving. Hij vond dit vreemd en heeft dit uitgezocht, waarna de diefstal aan het licht kwam.

Helaas krijgen notarissen steeds meer te maken met dit soort situaties, fraude met betrekking tot levenstestamenten. Denk daarom goed na over de gevolmachtigde. Zelfs iemand die u helemaal vertrouwd kan misbruik maken van de situatie. Om zo’n situatie te voorkomen kunt u twee dingen doen:

  1. U kunt ervoor kiezen om meerdere gevolmachtigden aan te wijzen. Deze gevolmachtigden kunnen elkaar controleren. U kunt er zelfs voor kiezen om al uw erfgenamen een volmacht te geven.
  2. Of u kiest ervoor om een toezichthouder aan te wijzen. In dat geval moet er, aan de toezichthouder, verantwoording afgelegd worden door de gevolmachtigde(n). Ook bestaat er een softwareprogramma waarbij de toezichthouder gewaarschuwd wordt bij onverwachte betalingen. 

Misbruik Levenstestament voorkomen: belangrijke tips

Graag geven wij u een aantal belangrijke tips met betrekking tot het opstellen van een levenstestament. Laat een levenstestament opstellen door een professional. Dat kan een notaris zijn, maar er zijn in Nederland ook erfrechtspecialisten die u van dienst kunnen zijn. Vaak komen zij bij u aan huis, waardoor u zo’n intiem gesprek in uw eigen omgeving kunt voeren. Op deze manier ontstaat er achteraf geen discussie over de inhoud en over uw wilsbekwaamheid bij het opstellen van het levenstestament. Ook bij een erfrechtspecialist gaat u uiteindelijk naar de notaris om uw levenstestament rechtsgeldig te maken. De notaris controleert door het stellen van vragen bovendien of u wilsbekwaam bent. Voordat u over een levenstestament gaat beginnen, is is het verstandig om over de volgende zaken na te denken. Op deze manier bent u goed voorbereid.

Wie wordt uw gevolmachtigde in levenstestament?

U kunt meerdere gevolmachtigden aanwijzen, maar u kunt ook alles door één gevolmachtigde laten regelen. Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen uw financiële zaken en uw persoonlijke en medische zaken. Kies hiervoor iemand uit die u voor de volle 100% vertrouwt.

Ingangsdatum levenstestament

De ingangsdatum van het levenstestament wordt door uzelf bepaald. U kunt vastleggen dat het levenstestament ingaat wanneer u wilsonbekwaam wordt, maar u kunt het levenstestament ook direct na ondertekening in laten gaan. In het eerste geval zal een arts eerst vaststellen of u wilsonbekwaam bent of niet voordat het levenstestament ingaat.

Toezicht levenstestament

Laat vastleggen wie uw gevolmachtigde controleert. Aan wie moet de gevolmachtigde verantwoording afleggen en wie controleert of de gevolmachtigde zich aan de inhoud van het levenstestament houdt? Denk hierover na voordat u het levenstestament opstelt.

Medische wensen met arts bespreken

Als u uw medische wensen vooraf met uw arts bespreekt, dan kan deze een adviserende rol aannemen en daarnaast grenzen stellen. Het kan zijn dat een arts aan een wens met betrekking tot euthanasie niet wil meewerken. Dit geeft u de tijd om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een andere arts. Het zou vervelend zijn als uw gevolmachtigde hier pas achter komt op het moment dat u euthanasie wil.

Executeur na eindigen levenstestament

Een levenstestament eindigt als u overlijdt. Als u de zaken na uw overlijden ook afgehandeld wil hebben door uw gevolmachtigde, dan is het verstandig om diegene als executeur te benoemen in uw testament.