Meteen naar de inhoud

Levenstestament tips!

Een levenstestament heeft -anders dan een testament – niets met de dood te maken. Maar juist als u nog leeft, maar niet meer zelf kunt beslissen, is dit document van levensbelang. Als onafhankelijk financieel adviseur in Amsterdam leggen wij u dit graag nauwkeurig uit.

Levenstestament = algemene volmacht.

In de volksmond noemt men een levenstestament een algehele volmacht. Dat betekent veel, namelijk dat iemand anders uit uw naam alles mag doen wat u in de volmacht heeft aangegeven. Dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben, zowel positief als negatief is evident. Daarom is het van belang goed na te denken voordat u een levenstestament op laat opstellen.

Let op! Wees op tijd!

Het enige wat een gevolmachtigde niet meer kan doen, is een testament en een levenstestament voor u opstellen. Dit lijkt misschien logisch, maar in mijn adviespraktijk krijg ik iedere maand wel een telefoontje van vaak het kind van een ouder welke inmiddels zodanig is gedementeerd, dat het opstellen van de zo belangrijke akten, helaas niet meer mogelijk is.

Wanneer gaat een levenstestament in?

Een levenstestament gaat in werking zodra uzelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten. Hierbij moet u denken aan ziekten zoals dementie en Alzheimer, maar ook aan zaken als coma en een hersenbloeding. Een ander kan dan beslissingen nemen namens u.

Wie komt er in mijn levenstestament?

Het is aan te raden om personen in uw levenstestament te zetten die u voldoende vertrouwt om namens u belangrijke beslissingen te nemen. Deze persoon of personen krijgen namelijk de macht om vrijwel alle handelingen te verrichten, die u zelf ook kon verrichten. Zo kunnen deze personen geld van de bankrekening opnemen of overboeken. Maar ook geld lenen of uitlenen. Zelfs het verkopen van het huis en vervolgens het geld wegschenken, ook aan henzelf, behoort tot de mogelijkheden.

Meer personen in een levenstestament

Omdat uw bijna onbeperkte macht in het levenstestament, is het raadzaam om meer personen aan te wijzen die namens u mogen beslissen. Ook kunt u een toezichthouder aanwijzen, die jaarlijkst een oogje in het zeil houdt of alles volgens de regels, die u zelf heeft opgesteld, verloopt.

Ingangsdatum

Om de kans op misbruik zo klein mogelijk te houden, kunt u in de volmacht pas laten ingaan nadat een onafhankelijk arts heeft bepaald dat u niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen. Het nadeel hiervan is, dat er nog niet kan worden gehandeld als er sprake is van bijvoorbeeld het beginstadium van dementie. Men kan u er dan niet voor behoeden dat u verkeerde beslissingen neemt.

Medische volmacht

Als er naast de financiële zaken ook medische zaken worden opgenomen in het levenstestament, spreekt men van een volwaardig levenstestament

Levenstestament via internet

Als goede Hollander wilt u wellicht niet teveel uitgeven en een volmacht lijkt op zich niet meer dan het noemen van namen en het zetten van een handtekening. Zelfs de HEMA biedt levenstestamenten aan. Behoed u zelf voor de standaard levenstestamenten, waarin wellicht zaken staan, die u helemaal niet wenst. En eenmaal getekend, is rechtsgeldig. Wilt u dan wijzigingen aanbrengen, dan zult u opnieuw naar de notaris moeten.

Laatste tip levenstestament

In dit artikel heb ik u er hopelijk van overtuigd dat een levenstestament een heel persoonlijk document is. Daarom dient u goed in overweging te nemen of u hier toch niet beter met een specialist over kunt praten. Dat kost dat wel wat extra euro’s, maar dan is het ook goed en voorkomt dit verrassingen achteraf. Ik ben beschikbaar.

Gratis lezing bijwonen?

Op maandag geef ik een gratis lezing in Amsterdam. Geheel vrijblijvend, maar u moet zich wel Inschrijven.

*Inspiratie:: Mr Ernst Loendersloot DFT