Meteen naar de inhoud

Levenstestament en volmacht voor één of meer van de kinderen?

Per dag sluiten Nederlandse notarissen ongeveer 650 levenstestamenten af. In deze levenstestamenten leggen mensen de gevolgen vast van het niet meer bekwaam zijn door ziekte of ouderdom. Wie gaat uw financiële en medische beslissingen nemen als u dit zelf niet meer kan? Kortom: aan wie geeft u de volmacht?

Levenstestament en volmacht partner

Het komt vaak voor dat de partner de gevolmachtigde wordt. Indien dit niet mogelijk is, of de partner overlijdt, dan wordt er vaak gekozen voor één (of meer) van de kinderen. In de meeste gevallen krijgen de kinderen dan een gezamenlijke volmacht. De vraag is of dit verstandig is. Dit is afhankelijk van de relatie die de kinderen met elkaar hebben. In sommige gevallen gaat deze samenwerking goed, en is het mogelijk om een ondervolmacht te geven aan één van de kinderen (bijvoorbeeld voor het regelen van de bankzaken).

Dit kan echter ook fout lopen. Als kinderen een moeilijke relatie hebben bijvoorbeeld. Alle kinderen moeten dan tekenen om iets voor elkaar te krijgen, en dit kan problemen opleveren.

Volmacht: Niet eens met elkaar: rechtszaak

Als voorbeeld benoemen we een recente rechtszaak. Vier kinderen hadden samen de volmacht van hun moeder gekregen. De kinderen waren het onderling niet eens, en konden daardoor niet gezamenlijk handelen. Drie van de vier kinderen vroegen de rechter om één van hen tot bewindvoerder te benoemen. Bij deze rechtszaak werd uiteindelijk een externe bewindvoerder aangesteld. Dit kost extra geld, en deze bewindvoerder moet verantwoordelijk afleggen aan de rechter.

Volmacht: niet eens met elkaar: grote gevolgen

Als de gevolmachtigden het niet eens zijn met elkaar, kan dit grote gevolgen met zich meebrengen. De rechter kan bijvoorbeeld eisen dat er doelmatig belegd wordt (defensief). Het kan voor komen dat er dan obligaties moeten komen in plaats van aandelen. Ook kunnen er geen schenkingen uit de boedel meer gedaan worden door de kinderen. Ook de verkoop van het huis gaat dan niet meer zonder slag of stoot. De bewindvoerder beslist hierover.

We hebben hier een oplossing voor: namelijk één kind een volmacht geven en de andere aan te wijzen als toezichthouder. Hieraan kunnen voorwaarden gekoppeld worden in het levenstestament (denk aan toestemming van alle kinderen bij verkoop van het huis, leningen of schenkingen).

Levenstestament en ondervolmacht

Er is nog een andere mogelijkheid om meerdere kinderen volmachtig te maken: een ondervolmacht. In dat geval kan een kind dat meer beschikbaar is (of dichterbij woont) meer doen. Zorg er wel voor dat er goede controle ingebouwd wordt. Het is belangrijk om elkaar te vertrouwen, maar er kunnen zich toch situaties voordoen waar in het handig is als alles goed vastgelegd is. Zo kan één kind bijvoorbeeld niet zomaar wat geld ‘lenen’, als diegene even krap bij kas zit. In een levenstestament worden alle spelregels door uzelf bepaald. 

Meer weten over levenstestament en volmacht?

Verder praten over het belang van een levenstestament en volmacht? Maak een vrijblijvende afspraak met onze erfrechtspecialist of boek een gratis, vrijblijvende lezing..