Meteen naar de inhoud

Hoe ziet een levenstestament eruit?

Een levenstestament is niet hetzelfde als een testament. In een levenstestament zitten over het algemeen twee volmachten: één waarmee u vastlegt wie uw financiële zaken mag beheren en één waarmee u vastlegt wie uw medische en persoonlijke zaken mag beheren. De door u uitgekozen persoon wordt de vertrouwenspersoon genoemd. Dat kan voor beide volmachten dezelfde persoon zijn, maar het kunnen ook verschillende personen zijn.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

Een levenstestament wordt door veel mensen nog wel eens verwart met een ‘gewoon’ testament. Toch zit er een wezenlijk verschil in: een levenstestament bepaalt niet wat er gebeurt met uw erfenis na uw overlijden. Dit laat u vastleggen in een testament. Het levenstestament geldt tijdens uw leven en legt vast wie uw financiële, medische of persoonlijke zaken mag regelen wanneer u dit zelf niet meer zou kunnen. 

Welke onderdelen zitten er in een levenstestament?

Een levenstestament bestaat doorgaans uit twee volmachten: één voor de financiële zaken en één voor medische en persoonlijke zaken. Het is ook mogelijk om alleen een volmacht uit te geven voor het financiële deel, bijvoorbeeld omdat u uw medische en persoonlijke wensen al besproken hebt. Vervolgens staat er in het levenstestament wie uw vertrouwenspersoon is en geeft u instructies voor deze persoon. In bepaalde situaties kan het verstandig zijn ook alvast een opvolger aan te wijzen, bijvoorbeeld wanneer uw vertrouwenspersoon ook al op leeftijd is. Ook kunt u een toezichthouder aanwijzen. Deze persoon is alert op de financiële situatie en gaat na of de vertrouwenspersoon zich voldoende aan het levenstestament houdt. 

Moet een levenstestament via een notaris geregeld worden?

Het is mogelijk om zelf een levenstestament op te stellen. Toch raden wij dit niet aan. Een levenstestament via de notaris is een wettelijke akte, waarvan je zeker bent dat deze door alle betrokken partijen erkend wordt. Wanneer u een volmacht zou opstellen zonder notaris, dan bestaat de kans dat een bank dit document niet erkent. Dit resulteert erin dat uw vertrouwenspersoon uw financiële zaken niet voor u kan gaan regelen. Daarnaast controleert een notaris altijd of u wilsbekwaam bent, zodat hier op een later moment geen discussies over kunnen ontstaan.