Meteen naar de inhoud

Wat is een bouwdepot en hoe werkt het?

Bij het kopen van een klushuis wilt u graag weten hoeveel geld er te besteden is aan de verbouwing. Er is een mogelijkheid om een bepaald bedrag te reserveren, een zogenaamd bouwdepot. Dit geld kan dan alleen gebruikt worden voor deze verbouwing. Wat is een bouwdepot, hoe werkt het en hoe berekent u een bouwdepot?

Verbouwingsspecificatie

Het is belangrijk om eerst een inschatting te maken van de kosten die de verbouwing met zich mee gaat brengen. Dit heet een verbouwingsspecificatie. Om een verbouwingsspecificatie te maken, begint u met het maken van een overzicht van alle werkzaamheden. Zet erbij of u de werkzaamheden wil laten uitvoeren of dat u deze zelf gaat doen, welk materiaal hiervoor nodig is en van welke diensten u gebruik gaat maken. Vervolgens maakt u per onderdeel een schatting van de kosten, dit kan bijvoorbeeld op basis van een offerte.

Het bedrag van de verbouwingsspecificatie is niet altijd hetzelfde als het bedrag dat in de hypotheek meegefinancierd wordt. Om dit te bepalen kijkt de bank het waardeverschil van uw woning vóór en na de verbouwing. Beide waardes worden vastgelegd in een taxatierapport. Er wordt bekeken welke werkzaamheden uit de verbouwingsspecificatie ook echt voor een hogere waarde van het huis gaan zorgen.

Meefinancieren verbouwingskosten

Op basis van deze gegevens het taxatierapport en de verbouwingsspecificatie) maakt de geldverstrekker een beslissing over het meefinancieren van de verbouwing in uw hypotheek. Gemiddeld kan er vaak 70% van de kosten voor verbouwing meegefinancierd worden. In het taxatierapport wordt het exacte bedrag vastgelegd. De rest zult u zelf direct moeten betalen.

Dit exacte bedrag komt in het bouwdepot. Het bouwdepot kan gezien worden als een geblokkeerde spaarrekening. Alleen facturen die te maken hebben met de verbouwing kunnen van deze spaarrekening betaald worden. Het bedrag van het bouwdepot wordt door de geldverstrekker achtergehouden bij de overdracht van de woning. Het bedrag (gemiddeld dus 30%) wat u zelf moet financieren, moet u op dit moment bijleggen. 

Maandlasten bouwdepot berekenen

De meeste geldverstrekkers bieden u een rentevergoeding over het bedrag dat nog niet opgenomen is uit een bouwde pot. Deze rentevergoeding wordt verrekend met de verschuldigde hypotheekrente. Op het moment dat het volledige bedrag nog in het bouwdepot zit, betaalt u alleen de aflossing van uw hypotheek. Per saldo hoeft u op dat moment nog geen rente te betalen.

Deze rentevergoeding vervalt op het moment dat er geld gehaald wordt uit het bouwdepot. Door het vervallen van de rentevergoeding stijgen de maandlasten. Wat u aan maandlasten betaalt  is dus afhankelijk van het moment dat er geld uit het bouwdepot gehaald gaat worden.

Als er geld overblijft

Vaak vallen verbouwingen duurder uit dan ingecalculeerd was, maar er zijn situaties waarin de verbouwing goedkoper bleek. Het overgebleven geld kan dan gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek. Het voordeel is dat de maandlasten dan omlaag gaan. Het nadeel is dat dit bedrag niet kan worden uitgekeerd.

Als de verbouwing duurder uitvalt, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • De hypotheek verhogen;
  • Het verschil zelf bijleggen

Het is dus verstandig om van tevoren een ruime inschatting te maken van de te maken kosten. U kunt beter geld overhouden aan het eind dan dat u het verschil zelf moet bijleggen.

Nieuwbouwwoning bouwdepot

In principe werkt een bouwdepot bij een nieuwbouwwoning hetzelfde als bij een bestaande woning.  Het meerwerk en de aanneemsom worden meegenomen in het bouwdepot. Er wordt ook een verbouwingsspecificatie opgesteld voor het meewerk. 

Conclusie

Een bouwdepot bevat geld dat alleen voor de verbouwing van een aangekochte woning gebruikt kan worden. Om de hoogte van een bouwdepot te bepalen maakt u een verbouwingsspecificatie, die een ruime schatting bevat van de te maken kosten.