Meteen naar de inhoud

Hoe krijg ik snel mijn erfenis?

Het ontvangen van een erfenis kan, ondanks het verdriet, van harte welkom zijn. Toch is het verstandig om niet direct grote uitgaven te doen, als voorschot op de erfenis. Het kan namelijk nog wel even duren voordat het geld op de rekening staat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik snel de beschikking krijg over mijn erfenis?

Een mooie reis maken, een oldtimer kopen of eens goed winkelen in de PC Hooftstraat. Veel erfgenamen weten wel raad met hun erfenis. Wat veel mensen echter niet weten, is dat een erfenis vaak lang op zich laat wachten. In sommige gevallen duurt het zelf jaren voordat een erfgenaam het geld op de bankrekening heeft. Dit komt omdat de notaris die de erfenis afhandelt en handtekeningen nodig heeft van alle erfgenamen. Wanneer er erfgenamen zijn overleden of in het buitenland wonen, kan dit voor ernstige vertraging in de afwikkeling zorgen. Daarnaast zijn niet alle notariskantoren ingericht voor het afwikkelen van erfenissen.

Manieren om uw geld sneller te ontvangen

Iedereen is gebaat bij het snel afwikkelen van de erfenis. Niet alleen is het onderdeel van het verwerkingsproces, maar zeker niet onbelangrijk is, dat iedereen weet wat hij of zij krijgt en daarmee de zaak is afgehandeld.

Goede notaris regelt erfenis snel

Een goede notaris zoeken met een aparte afdeling voor het afwikkelen van erfenis. Met name kleine kantoren hebben hun verdienmodel vaak afgestemd op koop en verkoop van woningen. De afwikkeling van een erfenis hoeft niet altijd jaren te duren. Er zijn nog meer manieren waarmee erfgenamen sneller de beschikking kunnen krijgen over het geld.

Een excecuteur versnelt afronding erfenis

Onnodige problemen worden voorkomen als er een executeur wordt aangewezen tijdens de afhandeling van een erfenis. Hierbij machtigt u iemand die namens de erfgenamen beslissingen mag nemen, zodat de erfenis snel kan worden afgerond. Dit kan iemand zijn die u betaalt voor het afhandelen van de erfenis. Bij voorkeur een onafhankelijke derde. Bij eventuele meningsverschillen beslist de executeur uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Er zijn ook gespecialiseerde bureaus die als executeur kunnen optreden.

Erfbelasting snel beschikking over de erfenis betalen:

Na het overlijden moet er eerst worden afgerekend met de fiscus. Zo moet de aangifte inkomstenbelasting van de overleden in orde worden gemaakt door de nabestaanden en moet er binnen acht maanden na overlijden een aangifte erfbelasting worden verstuurd naar de Belastingdienst. Hiervoor geldt: hoe eerder, hoe beter. Laat deze aangifte(n) doen door een gespecialiseerd kantoor. Zo voorkomt u dat achteraf blijkt, dat u te weinig erfbelasting heeft betaald

Met een stamboom sneller de erfenis:

Erfenissen die naar de langstlevende ouder gaan kunnen vaak snel worden afgehandeld. Gaat de nalatenschap naar de kinderen, dan gaat de afhandeling sneller als zij op één lijn zitten over de afwikkeling. Wanneer er (verre) neven of nichten in het spel zijn, bieden contactgegevens en een stamboom uitkomst. Zo’n stamboom kunt u zelf maken, maar beter is als deze al in het testament zit.

Van te voren een testament maken

Veel hobbels op de weg kunnen worden voorkomen als u van te voren over uw nalatenschap nadenkt. Nu kan ik mij voorstellen dat u dit lastig vindt. Maak daarom een afspraak met een erfrechtspecialist om eens rustig hierover te praten. Niet alleen legt u op deze manier zaken vast, maar hij zal u vragen stellen over zaken waar u nog niet eerder over heeft nagedacht. Zo’n eerste gesprek is altijd gratis en zonder verplichtingen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.