fbpx
Overlijden en nu?

Plotseling overlijden en nu?

Het kan ons allemaal overkomen. Een plotseling overlijden van een naaste. ‘En wat nu?’ zult u denken? Daar staat u dan voor een acute behoorlijke opgave. Het regelen van de uitvaart is al een hele klus op zich. Zeker als u de wensen van de overledene zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen. Na de uitvaart komt het moment dat het vermogen en de spullen (nalatenschap) van de overledene moeten worden verdeeld. Maar wie krijgt wat?

Er zijn twee manieren waarop de nalatenschap kan worden verdeeld.

  1. Als er niets is geregeld met de notaris in de vorm van een testament, dan zorgt de Nederlandse wet voor de verdeling. Dit zijn dan de wettelijke erfgenamen. Aan deze verdeling moet u zich dan ook houden. U kunt zomaar spullen verdelen zonder de erfgenamen te raadplegen. Ook niet als u van mening bent, dat goederen aan u zijn toegezegd bij leven door de overledene.

2. Heeft de overledene een testament gemaakt, dan heeft deze zelf bepaald wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. De inhoud van een testament is persoonlijk. Toch kunnen belanghebbenden bij het Centraal Testamenten Register (CTR), nagaan of er een testament is opgesteld. Hoe zit dat precies? Is een testament strikt geheim of hebben belanghebbenden recht op inzage in het testament? Pro Finance legt uit:

Wie mag een testament inzien?

Heeft de overledene een testament opgesteld? Dan is de inhoud in principe alleen bij hem en haar bekend. Belangrijk is dus dat u uw testament op een voor uw naasten bekende plek bewaard. Dat voorkomt een hoop gezoek na uw overlijden.

Wettelijke en testamentaire erfgenamen hebben volgens de wet recht op inzage in uw testament. Zij kunnen hiervoor bij een willekeurige notaris of bij het Centraal Testamenten Register een schriftelijk aanvraag indienen. Dit kan echter alleen na uw overlijden.

Wanneer wordt de inhoud bekend gemaakt?

Na uw overlijden neemt de notaris contact op met de wettelijke en eventueel testamentaire erfgenamen. Schriftelijk of via een persoonlijk gesprek ontvangen zij een kopie van het testament. Niet iedereen heeft recht op volledige inzage.

Testament en Belastingdienst

Ook de Belastingdienst ontvangt na uw overlijden een kopie van uw testament. Dit in verband met de eventuele erfbelasting die uw erfgenamen moeten betalen. Maar ook nu geldt: inzage kan pas na uw overlijden.

Draaiboek voor nabestaanden

Mocht u onverhoopt met een overlijden te maken kijken, gebruik ons draaiboek voor nabestaanden. Dat helpt u goed op weg.

Delen wordt gewaardeerd......