fbpx
Schenken hoe zit het ook alweer?

Schenken – Hoe zat het ook alweer?

In 2024 vervalt de verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning. Wat is nog wel mogelijk en hoe zat dat ook alweer met schenken?

In 2017 werd de jubelton structureel gemaakt om de woningmarkt te stimuleren. Inmiddels heeft het haar belang verloren en wordt de jubelton afgeschaft. Maar wat kunt u nog wel dit jaar?

Schenken – Hoe zat het ook alweer?

Schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar – indien deze zijn gedaan in verband met de eigen woning – tot € 106.671 (bedrag 2022) zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Het bedrag moet uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de schenking besteed zijn aan de eigen woning. Onder de bestedingsdoelen vallen de verwerving (de koop) en verbouwing van de woning, maar ook aflossing van een eigenwoning- schuld of restschuld of afkoop van rechten van erfpacht,
opstal of beklemming.

Verspreiden over drie jaar

Het bedrag van de schenking kon u over maximaal drie kalenderjaren verspreiden. Hierdoor konden de verkrijgers ook de volledige vrijstelling benutten waneer de schenker niet in één keer de ton beschikbaar had.

 Schenken vanaf 2023

Vooruitlopende op de afschaffing van de jubelton per 1 januari 2024 wordt de jubelton in 2023 al verlaagd tot de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen (€ 27.231 in 2022). Verder heeft het volledig vervallen van de vrijstelling vanaf 2024 direct impact op de mogelijkheid tot het spreiden van de schenking: zo kan de schenking niet langer over drie jaren maar maximaal over twee jaren worden verspreid.


Als in 2022 dus nog een schenking in verband met de eigen woning wordt gedaan, kan deze in 2023 nog wél worden verhoogd, maar in 2024 niet meer. Schenkingen
die in 2023 worden gedaan, kunnen in latere jaren niet langer belastingvrij worden verhoogd. Maximaal dus tot € 27.231, voor een willekeurig doel.

Schenken in 2022

Het verstandig om in 2022 alvast een bedrag te schenken. Dat biedt de mogelijkheid om later nog een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling. Deze schenking kunt u dan in 2023 nog aanvullen tot € 106.671


Voorbeeld schenken

Jan (65 jaar) weet nu al dat hij in 2023 zijn huidige woning gaat verkopen en er een kleiner huis voor terugkoopt. € 100.000 van zijn overwaarde wil hij aan zijn dochter schenken voor de aankoop van haar eigen woning.

Om € 100.000 onder de vrijstelling te laten vallen kan Jan op 31-12-2022 € 1,- schenken aan zijn dochter, onder de noemer verhoogde schenking. Zijn dochter doet in de belastingaangifte een beroep op de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling. Vader Jan kan dan € 99.999 volgende jaar overmaken op de rekening van zijn dochter.

Overige cijfers schenken in 2022

Jaarlijks aan kinderen: € 5,677

Jaarlijks aan anderen: € 2.274

Eenmalige aan kinderen tussen 18 – 40 jaar: € 27.231 vrij te besteden

Eenmalige aan kinderen tussen 18 – 40 jaar: € 56.724 voor dure studie

Eenmalige aan kinderen tussen 18 – 40 jaar: € 106.671 voor het huis van uw kind

Wellicht ook interessant het artikel:: Schenken en erven

Delen wordt gewaardeerd......