Meteen naar de inhoud

Erfbelasting uitrekenen

Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u daarover hoogstwaarschijnlijk belasting betalen. Dit heette vroeger successierecht, maar tegenwoordig noemen we dit erfbelasting. Hoe hoog die erfbelasting is, hangt af van verschillende factoren. Als onafhankelijk financieel adviseur in Amsterdam, leg ik u graag uit hoe u de erfbelasting kunt uitrekenen en over welke bedragen u geen belasting hoeft te betalen; de zogeheten vrijstellingen.

Erfbelasting wat is dat?

Wie iets erft, moet over de erfenis erfbelasting betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de relatie tussen erfgenaam en overledene.

Hoogtes erfbelasting 2022

Het tarief van de erfbelasting wordt dus ook bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast worden de tarieven jaarlijks aangepast. In onderstaande tabel leest u welk tarief voor u geldt in 2022.

Waarde erfenisPartner en (pleeg-)kinderenKleinkinderenOverige erfgenamen
€ 0 – € 130.42510%18%30%
€ 130.425 en meer20%36%40%
Tabel: Tarief erfbelasting 2022

Hoe hoog is de vrijstelling erfbelasting in 2022?

Er zijn vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Met andere woorden: van de erfenis wordt eerst een vrijstelling afgetrokken. U betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. Hoe hoog de vrijstelling is in 2022 ziet u in onderstaande tabel:

  • Partner/echtgenoot: € € 680.645,-
  • Kind/kleinkind: € 21.559,
  • Kind met een handicap: € 64.666,-
  • Ouder: € € 51.053,-
  • Andere erfgenaam: € 2.274,-

Nabestaandenpensioen en erfbelasting

Een echtgenoot of geregistreerd partner heeft, zoals te zien is in bovenstaande tabel, een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Wanneer de langstlevende partner een nabestaandenpensioen ontvangt hoeft hierover zelfs helemaal geen erfbelasting betaald te worden. Toch moet er rekening gehouden worden met pensioenimputatie. Dit houdt in dat de partnervrijstelling voor de erfbelasting lager wordt vanwege de verkrijging van het pensioenrecht. Hoeveel er gekort wordt op de vrijstelling hangt af van de leeftijd en de duur van de pensioenuitkering.

Welke waarde wordt toegekend aan een koophuis?

Bij erfbelasting wordt gerekend met de WOZ-waarde van het afgelopen jaar. Erfgenamen kunnen hier bezwaar tegen aantekenen, wanneer ze het idee hebben dat die waarde afwijkt.

Is het mogelijk uitstel van (erfbelasting)betaling aan te vragen?

Het kan zijn dat de aanslag te vroeg komt, omdat de erfenis nog niet verdeeld is of het huis nog niet is verkocht. In dat geval is het mogelijk om uitstel van (belasting) betaling aan te vragen. De erfgenamen betalen dan wel de rente over de erfenis (vanaf acht maanden na het overlijden).

Tips bij het berekenen van erfbelasting

Door nu al na te denken over een toekomstige erfenis, voorkomt u vervelende verrassingen en betaalt u straks mogelijk minder erfbelasting. We geven u een paar handige tips voor het berekenen en besparen van erfbelasting.

Bepaal de waarde van de erfenis

Bepaal de waarde van de erfenis voordat u deze opgeeft aan de belastingdienst en kijk daarbij naar wat het gunstigste is voor u. U kunt bijvoorbeeld zelf bepalen of je de WOZ-waarde van een huis opgeeft op januari van het jaar van overlijden of op 1 januari van het jaar erna.

Maak eventueel bezwaar op WOZ-waarde

Klopt de WOZ-waarde volgens u niet. Maak dan bezwaar. Dit kan binnen 6 weken. Het bezwaar van de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na ontvangst ingediend worden. Na deze periode vervalt uw recht om bezwaar aan te tekenen.

Let op bij de wettelijke verdeling van een erfenis

Erft u als partner volgens de wettelijk verdeling en is dat belastingtechnisch niet voordelig? Zie dan af van de wettelijke verdeling. Afzien van deze verdeling kan tot drie maanden na het overlijden via een akte bij de notaris.

Trek begrafeniskosten af van de erfenis

Een deel van de kosten die u en de andere erfgenamen maakt voor de uitvaart kunt u aftrekken van de erfenis. Hierdoor wordt de erfenis kleiner en betaalt u minder belasting.

Schenken bij leven

Door een deel van het vermogen al bij leven te schenken kan er veel worden bespaard op erfbelasting. De omvang van de nalatenschap daalt immers.

Rekenhulp erfbelasting

Wilt u weten wat u betaalt aan erfbelasting? Bereken het met de rekenhulp van de Belastingdienst:https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/erfbelasting/

Vrijblijvend informeren

Wilt u vrijblijvend eens praten met een erfechtspecialist? Maak een afspraak of kom naar onze lezingen. Fysiek of online. Iedere maandag en dinsdag tussen 13.30 – 14.30 uur