Meteen naar de inhoud

Beleggen in 2020

Het nieuwe jaar is begonnen, tijd om vooruit te kijken. In 2020 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, leggen China en de Verenigde Staten hun handelsconflict bij, wordt president Donald Trump herkozen en blijven de Europese en Amerikaanse rentetarieven op 0 procent gefixeerd. Dat is althans onze verwachting. Maar wat betekent dat voor de aandelenkoersen?

No Deal-Brexit

Na de klinkende winst van de Conservatieven in de landelijke verkiezingen in december, was de verwachting dat Boris Johnson minder op een No Deal-Brexit hoefde aan te sturen om de steun van de hardliners in zijn partij te behouden. Integendeel, Johnson heeft verder uitstel uitgesloten in de Brexit-deal die hij inmiddels door het Lagerhuis heeft geloodst. Het Verenigd Koninkrijk vertrekt op 31 januari uit de Europese Unie en komt dan tot 31 december 2020 in een overgangsperiode terecht, waarin het met de EU over een definitieve deal onderhandelt. Daarna is echter geen uitstel meer mogelijk, nu Johnson mogelijkheden hiertoe uit zijn voorstel heeft geschrapt. 

Nadat Johnson zijn voornemen ook zonder deal uit de EU te stappen na de verkiezingswinst kracht bijzette, achtte de Amerikaanse zakenbank JPMorgan de kans op een No Deal-Brexit “oncomfortabel hoog” op 25 procent. Johnson zelf hield tijdens de verkiezingscampagne nog vol dat die kans “absoluut nul” was, maar stelt de verwachtingen nu bij door te stellen dat een akkoord met de EU “epically likely” is.

Hoe de Brexit-soap ook afloopt, wij verwachten dat de invloed op de aandelenkoersen beperkt blijft. Gedurende de onderhandelingen zijn de effecten op de beurs steeds gering geweest, enkele specifieke aandelen daargelaten. De uitkomst van een eventuele No Deal-Brexit gaat dan ook voornamelijk intern in het Verenigd Koninkrijk de nodige hectiek veroorzaken.

Handelsconflict VS-China

In de vorige blog gingen we al in op het sluiten van een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China. De twee landen zijn een kleine twee jaar in een handelsconflict verwikkeld, maar lijken nu dan toch nader tot elkaar te komen. De voorlopige deal betekent onder andere dat China meer vanuit Amerika gaat importeren en dat de VS een deel van de aangekondigde en bestaande importheffingen niet doorvoert of mitigeert. Naar verwachting loopt het vorige week gesloten fase 1-akkoord in het voorjaar van 2020 uit op een definitieve deal, welke de economische verhoudingen normaliseert. 

Daarbij moeten we de kanttekening plaatsen dat Trump aanvankelijk zei direct over het fase 2-akkoord te willen gaan onderhandelen, maar recent speculeerde tot na zijn herverkiezing te willen wachten met de afronding. De kans op een deal lijkt desondanks toegenomen, nu we een verkiezingsjaar zijn ingegaan en de immer onvoorspelbare Donald Trump strategischer zal handelen. Wij voorzien dan ook een opstuwend effect op de aandelenbeurzen, zeker met betrekking tot alle in dollars genoteerde aandelen.

Herverkiezing Trump

Hoewel de strijd nog in volle gang is en in de aanloop naar 3 november alleen maar in hevigheid toeneemt, is onze verwachting dat huidige president Donald Trump zich voor een nieuwe termijn mag opmaken. Zijn Democratische tegenstanders mogen in de meeste peilingen dan wel aan kop gaan, uiteindelijk zijn wij er 99,9 procent van overtuigd dat Trump wordt herkozen. 

Onder Trump is de werkloosheid naar een historisch laag niveau gezakt, staan de beurzen de laatste jaren op koken en is de koopkracht breed verspreid onder de Amerikaanse bevolking toegenomen. En hoewel de westerse media ons doen geloven dat Trump onverkiesbaar zal zijn, is de impeachmentprocedure puur een aanval vanuit Democratische hoek, zonder kans van slagen. Trump gaat begin november de verkiezingen dan ook glansrijk winnen.

Voor de aandelenbeurzen betekent de herverkiezing van Trump dat een toch al positieve eerste helft van het jaar mogelijk nog een extra opwaarts staartje krijgt. 

Van opwaartse beweging naar stabiliteit

Voor de obligatiemarkt zien we een stabiel jaar, mede omdat de centrale banken hun rentebeleid voor 2020 gefixeerd hebben. Verder voorzien we voor de eerste helft van 2020 een voortzettende opwaartse beweging in de aandelenkoersen, met name wanneer die in dollars zijn genoteerd. Dat komt mede door een verdere appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro, in een gestage trend richting pariteit. 

Factoren van belang zijn de normalisering van de economische verhouding tussen de Verenigde Staten en China en de verwachte herverkiezing van Donald Trump, maar ook de prognose dat de Europese Centrale Bank de rente op 0 procent houdt. Deze negatieve renteontwikkeling in Europa, gecombineerd met de genoemde geopolitieke ontwikkelingen, noodzaakt een herschikking op de VS en heeft een aanzuigende werking.

Voor de AEX hanteren wij een focus van 650 in de eerste helft van 2020, met een extra upswing vanwege de herverkiezing van Trump naar 675, een voorlopig hoogtepunt. Waar vooral de eerste helft van het jaar nog een opwaartse trend te zien zal zijn, vindt in het derde en vierde kwartaal een stabilisatie plaats. Dat vormt de opmaat tot magere jaren, die in de regel volgen op de nu toch al lang voortdurende vette jaren. 

Defensief beleggen en focus op de dollar in 2020

Desondanks verwachten wij in 2020 geen recessie, maar slechts een afnemende groei en stabilisatie. Hierop hebben we afgelopen jaar al geanticipeerd en blijven we ook dit jaar inzetten, niet alleen door een lichte overweging in in dollars genoteerde titels, maar ook door een defensief beleggingsbeleid te voeren en daarmee mooie rendementen te behalen. Zeker de Amerikaanse obligaties zullen immers ook in 2020 bovengemiddeld kunnen renderen, mogelijk met nog een extra opwaartse trend in de laatste weken van 2020.

Historisch gezien wordt een enorm goed beursjaar gevolgd door wederom een goed beursjaar. Dat is meer een technische analyse, wij kijken meer naar de fundamentele analyse en in die optiek staan de lichten nog steeds op groen. Geopolitieke spanningen – zoals onlangs tussen de VS en Iran – kunnen roet in het eten gooien, maar de beurs heeft nog steeds zo’n kracht dat de trein verder zal denderen.

Noot: Dit artikel werd u aangeboden door Comtessa Vermogensbeheer.